Pregledi

Pregled profesora 5000 rsd
Pregled specijaliste ili dr nauka 4000 rsd
Pregled specijaliste opšte medicine 3000 rsd
Pregled psihologa 4000 rsd

Kontrolni pregledi

Kontrolni pegled profesora (u 15 dana) 3000 rsd
Kontrolni pregled specijaliste ili dr nauka (u 15 dana) 2500 rsd
Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine (u 15 dana) 2000 rsd

Terapija

Davanje Infuzija 2000 rsd
Davanje intravenske terapije (bez leka) 700 rsd
Davanje terapije intramuskularno (bez leka) 500 rsd

Kardiološka dijagnostika

Holter EKG 24h 3000 rsd
Holter EKG-a 48h 4000 rsd
Holter EKG-a 72h 5000 rsd
Holter EKG-a 96h 6000 rsd
EKG bez tumačenja 500 rsd
Test fizičkim opterećenjem 3500 rsd
Stres eho kardiografski test 7000 rsd
Ultrazvuk srca 3000 rsd

Specijalistički pregledi u kućnim uslovima

Pregled specijaliste opšte medicine (u kućnim uslovima) 4000 rsd
Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine (u 15 dana) 3000 rsd

Kućna zdravstvena nega

Previjanje rana 2000 rsd
Previjanje dekubitalnih rana 2500 rsd
Davanje terapije intramuskularno ili subkutano (bez leka) 700 rsd
Davanje intravenske terapije (bez rastvora) 700 rsd
Davanje infuzije 3000 rsd
Plasiranje katetera 2000 rsd
Plasiranje silikonskog katetera 3000 rsd
Vađenje katetera 1500 rsd
Postavljanje holter EKG-a (24h) 4000 rsd
Svaki naredni dan holtera 1000 rsd

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3000 rsd
Ultrazvuk abdomena sa malom karlicom 5000 rsd
Ultrazvuk male karlice 3000 rsd
Ultrazvuk abdomena 3000 rsd
Ultrazvuk perifernih limfnih žlezda 3000 rsd
Ultrazvuk urogenitalnog trakta 3000 rsd
Ultrazvuk testisa 3000 rsd
Ultrazvuk štitne žlezde 3000 rsd
Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata 3000 rsd
Ultrazvuk parotidnih i submandibularnih žlezda 3000 rsd
Ultrazvuk timusa 3000 rsd
Ultrazvuk skočnog zgloba 3000 rsd
Ultrazvuk kukova 3000 rsd
Ultrazvuk kolena i poplitealne fose 3000 rsd
Ultrazvuk ramena 3000 rsd
Ultrazvuk lakta 3000 rsd

Color Doppler dijagnostika

Color Doppler vena gornjih ekstremiteta 3600 rsd
Color Doppler vena donjih ekstremiteta 3600 rsd
Color Doppler arterija gornjih ekstremiteta 3600 rsd
Color Doppler arterija donjih ekstremiteta 3600 rsd
Color Doppler arterija i vena gornjih ekstremiteta 4000 rsd
Color Doppler štitne žlezde 3600 rsd
Color Doppler mekih tkiva i mišića 3600 rsd
Color doppler renalnih arterija i nadbubrega 4500 rsd
Color Doppler karotidnog i vertebralnog sliva 3600 rsd
Color Doppler dojke 3600 rsd
Color Doppler vene porte 4500 rsd
Color Doppler abdominalne aorte sa ilijačnim arterijama 4500 rsd
Color Doppler testisa 3600 rsd
Color doppler ruku u sklopu pripreme za AV fistulu 7000 rsd

Core biopsija

Core biopsija dojke sa ph nalazom 22000 rsd

Hijaluronske injekcije za zglobove

Pregled profesora reumatologa i
aplikovanje hijaluronske kiseline – HYRUAN ONE
22000 rsd