ONKOLOGIJA

Onkologija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem malignih tumora. U razvijenom svetu, maligni tumori su drugi najčešći uzrok smrti, odmah posle kardiovaskularnih bolesti.

Međutim, uz redovne preglede, ranu dijagnostiku i brzo reagovanje, mnogi maligni tumori mogu biti potpuno uklonjeni, a pacijenti mogu nastaviti normalan i zdrav život.

U poliklinici Aviva u Nišu, tim stručnih i iskusnih onkologa će se pobrinuti da Vi i Vaši najmiliji imate pristup detaljnim pregledima, dijagnostičkim procedurama i inovativnim terapijama iz oblasti onkologije.

Rak - uzroci i simptomi

Reč rak ili karcinom se odnosi na grupu oboljenja koja mogu zahvatiti različite organe. To su maligne promene koje su uzrok nepravilnog i progresivnog rasta ćelija koje se mogu pojaviti na koži, plućima, kostima i drugim organima.

Rak dojke je jedan od najučesatlijih tipova raka kod žena, a posle njega rak grlica materice, dok je kod muškaraca najzastupljeniji rak pluća.

Šta prouzrokuje rak?

Različite vrste karcinoma imaju različite uzroke, ali vlada mišljenje da je karcinom u većini slučajeva izazvan genetskim mutacijama usled nezdrave okoline ili načina života, gde i nasleđena genetika igra veliku ulogu.

Za pušenje, radijaciju i virusne infekcije se smatra da su neki od češćih uzroka karcinoma.

Simptomi - kako prepoznati rak?

U svojim početnim fazama, karcinom uglavnom ne izaziva nikakve simptome. Zato je važno redovno obavljati preventivne preglede poput standardnog ultrazvuka, tumor markera i mamografije (u slučaju da se sumnja na rak dojke), pogotovo ako je prisutna nasledna predispozicija. Ukoliko se na preventivnim pregledima uoče promene, potrebno je urediti preciznije dijagnostičke procedure, kao recimo CORE biopsiju dojke, CORE biopsiju štitaste žlezde, lumbalnu punkciju i dr. Simptomi se obično vide u odmaklim stadijumima bolesti.

Karcinom dojke, na primer, se može otkriti smo pregledom kao potkožna promena, a može izazvati i bol, iritaciju kože dojke, promenu veličine i oblika dojke (uvlačenje bradavice i/ili areole) ili sekret iz bradavice. Karcinom pluća može izazvati uporan kašalj, bol u grudima, ispljuvak s primesama krvi i upornu upalu pluća, dok se rak debelog creva može manifestovati kroz crnu stolicu i stolicu sa primesama krvi ili sluzi, dijareju i bolove u stomaku.

Osim gore navedenih, tzv. lokalnih simptoma, postoje i sistemski simptomi koji se javljaju kao posledica reagovanja organizma na karcinom. To su, na primer, umor, gubitak telesne mase, promene na koži, povišena telesna temperatura i hormonski disbalans.

Ukoliko primetite bilo koji od simptoma raka ili imate neki drugi razlog da sumnjate na karcinom, važno je da se obratite lekaru. Najboljeg onkologa u Nišu možete pronaći u ordinacijii za onkologiju poliklinike Aviva. Zdravlje nema cenu, a konsultacija sa onkologom je najbolji način da postanete i ostanete zdravi.

Lečenje raka - šta nakon dijagnostike?

Nakon što Vam je dijagnostikovan karcinom, važno je početi sa lečenjem što pre kako bi se povećale šanse za potpuni oporavak. Vrsta lečenja zavisi od tipa karcinoma, kao i od njegovog stadijuma.

Terapija po mestu delovanja može biti lokalna i sistemska. U lokalnu terapiju spadaju hirurgija i radioterapija, dok u sistemsku terapiju spadaju hemioterapija, hormonoterapija, imunoterapija i ciljana molekularna terapija.

Terapija

U poliklinici Aviva rade najbolji onkolozi u Nišu koji vam kroz konsultacije mogu pomoći u odabiru najadekvatnijih terapija po najsavremenijim protokolima.

Hemioterapija

Hemioterapija je jedan od najčešćih i najpoznatijih načina lečenja raka. Tipovi hemioterapije su adjuvantna, neoadjuvantna, indukciona, paliativna hemioterapija, selvidž hemioterapija i konkurentna hemio i radioterapija.

Hemioterapijski lekovi uključuju citostatike koji ciljano napadaju ćelije u telu koje se ubrzano dele. Hemioterapija se najčešće daje pacijentu u ordinaciji, klinici ili bolnici, ali postoje i lekovi koji se mogu uzimati kod kuće. Ova vrsta terapije se može koristiti samostalno (npr. kod karcinoma krvi i limfnog sistema), ali može pratiti i operativno uklanjanje raka.

Ukoliko Vas zanima cena hemioterapije ili su Vam neophodne konsultacije, možete nas pozvati na jedan od brojeva telefona ili nam poslati e-mail.

Hormonoterapija

Različiti tumori, pa čak i tumori slični po kliničkim i histološkim karakteristikama, različito reaguju na hormonsku terapiju zato što sadrže različite hormosnke receptore.

Hormonoterapija funkcioniše po principu blokiranja hormonskih receptora i iz tog razloga nam je neophodno da te hormonske receptore odredimo pre određivanja same hormonoterapije.

Hormonoterpaija je izuzetno efikasna u terapiji tumora dojke, prostate i endometrijuma i manje je toksična za normalna tkiva od hemioterapije.

Inovativne terapije

Inovativne terapije su krenule da se koriste u svetu pre svega nekoliko godina i polako počinju da budu popularne i kod nas. Pokazale su izuzetnu efikasnost u borbi protiv bolesti jer potpuno mogu izlečiti karcinome u ranim fazama, dok kod metastackog karcinoma mogu znatno produžiti pacijentu život.

Inovativne terapije se mogu davati u obliku lekova odnosno tableta koje se uzimaju oralno ili one koje se daju venski u vidu infuzije. Kod inovativnih terapija gotovo da ne postoje posledice kao kod hemioterapije, a kada ih ima, budu vrlo blage.

Inovativne terapije fukncionišu po principu podsticanja organizma da se bori protiv malignih ćelija. Zahvaljujući tim terapijama ljudi funkcionišu normalno i kvalitet života im ostaje isti, što je itekako važno kako za pacijenta, tako i za ljude u njegovom neposrednom okruženju.

Važno je napomenuti da su inovativne terapije za sada dostupne samo za određene tipove tumora. Da li je tumor podložan terapiji ili ne odlučuje se nakon što patolozi odrede o kojoj se vrsti tumora radi i koje mutacije gena ima.

U inovativne terapije spadaju imunoterapija i ciljana molekularna terapija.

Imunoterapija

Imunoterapija pomaže postojećem imunološkom sistemu organizma da se odbrani od zloćudnih ćelija raka. To je oblast imunologije koja pokušava da objasni opšte i specifične mehanizme u odnosu između ćelija tumora i ćelija domaćina.

Imunoterapije imaju tri podele:

  • u odnosu na tumor (specifična, ne specifična i indirektna)
  • u odnosu na domaćina (pasivna – monoklonska antitela, aktivna ili adoptivna)
  • u odnosu na načinu aplikacije (sistemska, regionalna i lokalna)

Ukratko, ovom terapijom se “markiraju” ćelije karcinoma kako bi ih organizam lakše prepoznao i “blokiraju” sistemi koji sprečavaju da odgovor tela na oboljenja bude prejak.

Ciljana molekularna terapija - biološka terapija

Ciljana molekularna terapija ima taj naziv jer deluje ciljano na molekule u samim kancerskim ćelijama, za razliku od hemioterapije koja deluje kako na ćelije tumora, tako i na zdrave ćelije. Mahom se koristi u lečenju karcinom dojke i hematoloških tumora.

Iako je hemioterapija idalje stub u borbi protiv karcinoma, poslednjih godina biološka terapija predstavlja važan dodatak hemioterapiji.

Tražite najboljeg onkologa u Nišu? Obratite se nama!

Poliklinika Aviva nudi različite usluge iz oblasti onkologije. U našoj poliklinici za onkologiju, najbolji lekari prate benigne promene u organizmu, vrše core biopsiju dojke, pružaju savete o onkološkom lečenju, prate proces terapije i vrše nadzor pacijenata nakon završenog tretmana.

ZAKAŽITE PREGLED

Pregled ili kosultaciju sa nekim od naših lekara specijalista možete zakazati i na nekom od brojeva telefona.
+381 18 350 2771
+381 18 350 2778
+381 65 350 2771