KABINETI

Bolesti
dojke

Svaka žena se barem jednom u životu susretne sa promenama na dojkama koje mogu biti benigne ili maligne prirode ali svakako zahtevaju praćenje.

U kabinetu za bolesti dojke obavljaju se preventivni klinički, ultrazvučni pregledi dojke, „core“ biopsija sumnjivih promena, konsultativni pregledi tima za lečenje karcinoma dojke, donosi odluka o specifičnom onkološkom lečenju, praćenje pacijenta za vreme i nakon završene terapije.

Maligniteti digestivnog trakta i urološkog trakta i ginekološkog trakta

U svetu, najčešće dijagnostikovani maligniteti gastrointestinalnog trakta uključuju: kolorektalni karcinom (karcinom debelog creva), karcinom želuca, karcinom jetre, karcinom jednjaka i karcinom pankreasa.

U našem kabinetu na raspolaganju su Vam stručnjaci koji će bave dijagnostikom, lečenjem i praćenjem pacijenata sa ovim tipom maligniteta.

Tumori
pluća

Rak pluća nalazi se na drugom mestu po učestalosti medju karcinomima, u 90% slučajeva se javlja kod dugogodišnjih pušača. Kao i neke druge maligne bolesti rak pluća danas može da se prevede u hroničnu bolest inovativnim terapijama kao što su target terapija i imunoterapija.

Naši lekari doneće najbolju odluku o tipu terapije, pratiti efekat terapije i pomoći Vam da kroz lečenje prodjete sa što manje neželjenih efekata terapije.

Terapija bola

Maligne bolesti obično prati veliki broj tegoba, ali je bol najčešći simptom koji se istovremeno i najteže podnosi. Hronični kancerski bol obično je konstantan, a često ga karakterišu i nagle pojave „proboja“ ili pojačanja bola.

Adekvatnu terapiju kancerskog bola treba primeniti što je ranije moguće jer svako odlaganje nanosi pacijentu dodatnu patnju i pogoršava njegovo opšte stanje. Danas postoje precizne preporuke za lečenje kancerskog bola i ako se one pravilno primenjuju, bol je moguće otkloniti kod skoro 90% pacijenata.

Ginekološki maligniteti

Karcinom jajnika, tela materice, grlića i ostali ginekološki maligniteti su tumori koji često pogađaju žensku populaciju.

Savremena medicina grabi krupnim koracima u otkrivanju raznih vrsta inovativne terapije, biološke ili imunološke, koja je značajno poboljšala ishod lečenja ovih maligniteta.

Naši lekari Vam mogu preporučiti najadekvatniju terapiju prema tipu karcinoma.

Hemato - onkologija

Na raspolaganju su Vam konsultativni pregledi stručnaka iz oblasti hemato – onkologije koji daju svoje mišljenje o dostupnim terapijskim opcijama, a na osnovu višegodišnjeg iskustva u lečenju malignih bolesti.

U cilju postavljanje dijagnoze u našem kabinetu moguće je obaviti punkciju i biopsiju koštane srži kao i periferni razmaz krvi.