Onkologija

DOC. DR ANA CVETANOVIĆ
Specijalista internističke onkologije
DR MILJANA DŽUNIĆ
Specijalista internističke onkologije
DOC. DR IVAN PETKOVIĆ
Specijalista interne medicine – onkolog
DR ILINKA TODOROVSKA
Specijalista interne medicine – onkolog
DR ZORAN PEJČIĆ
Specijalista interne medicine – onkolog
DR MIRJANA BALIĆ
Specijalista interne medicine
DOC. DR IRENA CONIĆ
Specijalista interne medicine – onkolog
DR MARINA CEKIĆ
Specijalista pulmologije – onkolog

Interna medicina

DOC. DR
MILENA VELOJIĆ GOLUBOVIĆ
Specijalista interne medicine – endokrinolog
DR
DUŠANKA KUTLEŠIĆ KURTOVIĆ
Specijalista interne medicine –
kardiolog
DOC. DR
VIKTOR STOIČKOV
Specijalista interne medicine –
kardiolog
DR SAŠA JOVANOVIĆ
Specijalista pulmolog – magistar imunologije i alergologije
DR DANIJELA STOJIĆ
Specijalista interne medicine – endokrinolog
DR VESNA NIKOLIĆ
Specijalista interne medicine – hematolog

Radiologija

DR DIJANA BOJIĆ
Specijalista radiologije
DR MILIJANA LAZOVIĆ
Specijalista radiologije
PRIM. DR ZLATKO ŠIRIĆ
Specijalista radiologije
ASS. DR ALEKSANDAR TASIĆ
Specijalista radiologije
DR VESNA MILOJKOVIĆ
Specijalista radiologije

Opšta medicina

DR MARIJA PAVLOVIĆ
Specijalista opšte medicine
DR SCI MARINA KOSTIĆ
Psiholog
SLOBODAN NIKOLIĆ
Medicinski tehničar
SARA PENSIĆ
Medicinska sestra
MILA ĐORĐEVIĆ
Medicinska sestra