Onkologija

DOC. DR ANA CVETANOVIĆ
Specijalista internističke onkologije
DR MILJANA DŽUNIĆ
Specijalista internističke onkologije
DOC. DR IVAN PETKOVIĆ
Specijalista interne medicine – onkolog
DR ILINKA TODOROVSKA
Specijalista interne medicine – onkolog
DR ZORAN PEJČIĆ
Specijalista interne medicine – onkolog
DR MIRJANA BALIĆ
Mirjana Balic
Specijalista interne medicine
DOC. DR IRENA CONIĆ
Specijalista interne medicine – onkolog
DR MARINA CEKIĆ
Specijalista pulmologije – onkolog
DR MIRJANA TODOROVIĆ
Dr Mirjana Todorović specijalista internističke onkologije
Specijalista internističke onkologije
PRIM. DR MILOŠ POČEKOVAC
Primarijus dr Miloš Počekovac
Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije

Interna medicina

DOC. DR
TOMISLAV KOSTIĆ
tomislav kostic
Specijalista interne medicine – interventni kardiolog
DR DUŠANKA
KUTLEŠIĆ KURTOVIĆ
Specijalista interne medicine –
kardiolog
DR MARIJA MILJKOVIĆ
Dr Marija Miljković - specijalista interne medicine - kardiolog
Specijalista interne medicine –
kardiolog
DOC. DR
VIKTOR STOIČKOV
Specijalista interne medicine –
kardiolog
PROF. DR ALEKSANDAR
DIMIĆ
PROF. DR ALEKSANDAR DIMIĆ
Specijalista interne medicine – reumatolog
DOC. DR MILENA
VELOJIĆ GOLUBOVIĆ
Specijalista interne medicine – endokrinolog
DR
DANIJELA STOJIĆ
Specijalista interne medicine – endokrinolog
DR
SAŠA JOVANOVIĆ
Sasa Jovanovic
Specijalista pulmolog – magistar imunologije i alergologije
DR
VESNA NIKOLIĆ
dr Vesna Nikolić
Specijalista interne medicine –
hematolog
PROF. DR BILJANA
RADOVANOVIĆ DINIĆ
Biljana Radovanovic Dinic
Subspecijalista interne medicine –
gastroenterohepatolog

Urologija

ASS. DR LJUBOMIR
DINIĆ
Specijalista urologije

Radiologija

DR DIJANA BOJIĆ
Specijalista radiologije
DR MILIJANA LAZOVIĆ
Specijalista radiologije
DR VESNA MILOJKOVIĆ
Specijalista radiologije
DR MILOŠ STAMENKOVIĆ
Dr Miloš Stamenković - specijalista radiologije
Specijalista radiologije
ASS. DR ALEKSANDAR TASIĆ
Specijalista radiologije
DR LJILJANA RISTIĆ
Specijalista radiologije
DR SAŠA LJUBENKOVIĆ
Specijalista radiologije

Opšta medicina

DR MARIJA PAVLOVIĆ
Specijalista opšte medicine
DR SCI MARINA KOSTIĆ
Psiholog
DR MILA ĐORĐEVIĆ
Dr Mila Đorđević
Doktor medicine
BOJANA ĐORĐEVIĆ
Bojana Đorđević
Medicinska sestra