HEMATOLOGIJA

hematologija
Hematologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem poremećaja krvi, uobličenih ćelijskih elemenata (eritrocita, leukocita i trombocita) i zgrušavanja krvi. Sinteza krvnih ćelija (hematopoeza) se kod zdravih osoba odvija u koštanoj srži pljosnatih kostiju, ali se u toku pojedinih hematoloških bolesti može odvijati i u slezini, jetri ili pak delu koštane srži dugih kostiju.

Stručni tim

Poremećaji sinteze i diferncijacije mogu dovesti do promene broja krvnih ćelija, njihovog oblika i funkcionisanja. U fiziološkim uslovima ćelije svih krvnih loza nastaju postepeno  delovanjem faktora rasta i nutritivnih faktora (vitamin B12, vitamin K, folna kiselina, gvožđe).

Usled nedostaka faktora rasta i nutritivnih faktora mogu nastati neki od sledećih poremećaja:

 • Anemija
 • Trombofilija
 • Hemofilija

Osim navedenih poremećaja, postoje i maligni poremećaji krvne loze kao što su:

 • Akutna limoblastna leukemija
 • Akutna mijeloblastna leukemija
 • Hronična limfocitna leukemija
 • Hronične mijeloproliferativne bolesti
 • Prolimfocitna leukemija
 • Leukemija vlastitih ćelija
 • Hočkinova bolest i Non Hočkin limfom
 • Multipli mijelom

Poliklinika Aviva ima iskusan tim vrhunskih specijalista iz oblasti hematologije koji vam mogu pomoći u rešavanju razlicitih problema. Hematološki pregled se sastoji od:

 • Anamneze
 • Precizniog kliničkog pregleda
 • Celokupne laboratorsijke dijagnostike

ZAKAŽITE PREGLED

Pregled ili kosultaciju sa nekim od naših lekara specijalista možete zakazati i na nekom od brojeva telefona.
+381 18 350 2771
+381 18 350 2778
+381 65 350 2771